Info og priser

 

På www.jernbane-foto.dk kan du købe de viste jernbanebilleder. Billederne leveres af medlemmer af Jernbanernes Fotoklub. Har du behov for andre billeder, er du velkommen til at kontakte os – så prøver vi at løse opgaven.

Prisliste

Salg af elektroniske billeder til aviser, blade mv. herunder Internet:
Et billede fra vores hjemmeside koster uanset brug eller placering kr. 600,00 Se i øvrigt vilkår for reproduktion længere nede på siden

Vilkår for reproduktion

 1. Taksterne gælder for engangsreproduktion. Billedmaterialet må ikke udlånes og udnyttelsesretten må ikke videresælges/overdrages uden udtrykkelig aftale med os.
 2. Når leverede fotos har været offentliggjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til os.
 3. Billeder skal afregnes til Jernbanernes Fotoklub senest 30 dage efter brug.
 4. Alle billeder leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser – ophavsretten tilhører fotografen.
 5. Billeder må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning/sammenkopiering og elektronisk manipulation etc. uden fotografens udtrykkelige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
 6. Digital videreudnyttelse af billeder (f.eks. på Internet) må kun ske efter aftale med os. Digital lagring af billeder må kun finde sted til internt brug.
 7. Ved al offentliggørelse skal der ved billedet anføres: Foto: www.jernbane-foto.dk.
 8. Ved kommerciel brug af et billede påhviler det brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de viste personer. De leverede billeder er normalt ikke modelfotos. Ved publicering af billeder, hvori en anden ophavsmands værk indgår, er brugeren selv ansvarlig for eventuelle økonomiske krav, der måtte blive rejst af denne.
 9. Betaling:
  Ved køb af digitale billeder on-line bliver regningen faktureret straks eller efter aftale. Ved bestilling af billeder på CD/DVD bliver regningen medsendt mediet. Ved betaling senere end 7 dage fra fakturadato beregnes 2% til administration, porto og rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato – dog minimum 100 kr.

Kontakt

Karl Wigh, mobil: 2127 8340

e-mail: karl@jernbane-foto.dk

e-mail: lkjeppe@webspeed.dk

 

Jernbanernes Fotoklub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here