Info og priser

 

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Jernbanernes Fotoklub. Den 25. maj 2018 trådte EU´s nye persondataforordning                                    i kraft. Jernbanernes Fotoklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du                          som medlemeller gæst gør brug af Jernbanernes Fotoklub, og de services der tilbydes, og vi tilstræber,                                 at du føler dig tryg ved Jernbanernes Fotoklubs behandling af dine personoplysninger.Jernbanernes                            Fotoklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Jernbanernes Fotoklub dine personoplysninger

Jernbanernes Fotoklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

Når du melder dig ind som medlem af Jernbanernes Fotoklub, eller udøver medlemsaktiviteter.

Når du som medlem af Jernbanernes Fotoklub tilmelder dig eller ønsker at gøre brug af Jernbanernes Fotoklub,      indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af                 Jernbanernes Fotoklub, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig       opmærksom  på særlige medlemstilbud og for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer

Jernbanernes Fotoklub indsamler for eksempel navn, adresse, fødselsdato (ved indmeldelse evt. CPR nr. til brug                for løntræk (CPR nr. slettes når Jernbanefritid har registreret din indmeldelse.), telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved           udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement/konkurrence eller oprettelse af en mundtlig aftale             relateret til Jernbanernes Fotoklub.

2. Hvornår videregiver Jernbanernes Fotoklub dine personoplysninger

Jernbanernes Fotoklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, vi har om dig.

Til Region Nord, Fotoklubber i trekantkonkurrencen, digicuppen og Jernbanefritid i forbindelse med samarbejdet          mellem fotoklubberne og til registrering af dine placeringer i afholdte konkurrencer.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du           anmoder     om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer.

3. Hvordan beskytter Jernbanernes Fotoklub dine personoplysninger

Jernbanernes Fotoklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger            ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes            kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Jernbanernes Fotoklub sikkerhedsprocedurer            og processer  bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Jernbanernes Fotoklub har om dig, kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem (fremgår af hjemmesiden).

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Jernbanernes Fotoklub har om dig.

Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Jernbanernes Fotoklub             om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger         om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab              hos Jernbanernes Fotoklub er betinget af, at du afgiver og opdaterer de krævede oplysninger fra Jernbanernes         Fotoklub, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem og administrere dit medlemskab. Du kan anmode                om at oplysninger om   dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Jernbanernes Fotoklub ikke tilbyde dig             de services, der fremgår af et medlemskab.

5. Hvor længe opbevarer Jernbanernes Fotoklub dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Jernbanernes Fotoklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de        services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål såsom    administration af dit medlemskab af Jernbanernes Fotoklub, med Region Nord, andre fotoklubber vi arbejder             sammen med og Jernbanefritid (herunder FISAIC), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.       F.eks. gemmes regnskabsoplysninger     i 5 år i aflåst skab, jf. bogføringsloven.

Såfremt vi som dataansvarlig af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig,         beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Jernbanernes Fotoklub ændrer denne persondatapolitik

Jernbanernes Fotoklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Jernbanernes        Fotoklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver          Jernbanernes Fotoklub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik                    kan rekvireres ved at kontakte Jernbanernes Fotoklub på en af de e-mailadresser på bestyrelsen, der fremgår a hjemmesiden www.jernbane-foto.dk/klubben

7. Henvendelser og spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger,    som vi indsamler og behandler om dig.

Vi skal oplyse:

 • at du har ret til at gøre indsigelse imod, at vi har disse oplysninger,
 • at du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret,
 • at du har ret til at få dem rettet, hvis der er fejl,
 • at vi sletter oplysningerne, hvis medlemskabet af foreningen ophører
 • at du kan klage til Datatilsynet.

På jernbanefritids hjemmeside kan du læse mere om de gældende regler.

http://www.jernbanefritid.dk/default.aspx?id=m9s7

___________________________________________________________________________________________________

 

På www.jernbane-foto.dk kan du købe de viste jernbanebilleder. Billederne leveres af medlemmer af Jernbanernes Fotoklub. Har du behov for andre billeder, er du velkommen til at kontakte os – så prøver vi at løse opgaven.

Prisliste

Salg af elektroniske billeder til aviser, blade mv. herunder Internet:
Et billede fra vores hjemmeside koster uanset brug eller placering kr. 600,00 Se i øvrigt vilkår for reproduktion længere nede på siden

Vilkår for reproduktion

 1. Taksterne gælder for engangsreproduktion. Billedmaterialet må ikke udlånes og udnyttelsesretten må ikke videresælges/overdrages uden udtrykkelig aftale med os.
 2. Når leverede fotos har været offentliggjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til os.
 3. Billeder skal afregnes til Jernbanernes Fotoklub senest 30 dage efter brug.
 4. Alle billeder leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser – ophavsretten tilhører fotografen.
 5. Billeder må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning/sammenkopiering og elektronisk manipulation etc. uden fotografens udtrykkelige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
 6. Digital videreudnyttelse af billeder (f.eks. på Internet) må kun ske efter aftale med os. Digital lagring af billeder må kun finde sted til internt brug.
 7. Ved al offentliggørelse skal der ved billedet anføres: Foto: www.jernbane-foto.dk.
 8. Ved kommerciel brug af et billede påhviler det brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de viste personer. De leverede billeder er normalt ikke modelfotos. Ved publicering af billeder, hvori en anden ophavsmands værk indgår, er brugeren selv ansvarlig for eventuelle økonomiske krav, der måtte blive rejst af denne.
 9. Betaling:
  Ved køb af digitale billeder on-line bliver regningen faktureret straks eller efter aftale. Ved bestilling af billeder på CD/DVD bliver regningen medsendt mediet. Ved betaling senere end 7 dage fra fakturadato beregnes 2% til administration, porto og rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato – dog minimum 100 kr.

Kontakt

Karl Wigh, mobil: 2127 8340

e-mail: karl@jernbane-foto.dk

e-mail: lkjeppe@webspeed.dk

 

Jernbanernes Fotoklub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here