«

»

Apr 11

FISAIC 2018. Maribo, Denmark.

IMG_0004IMG_0005IMG_0006IMG_0007IMG_0008IMG_0009

DK, DE

Alle veje og tog fører til Maribo

Alle Wege führen nach Maribo

Tog i Europa kan du finde på

Züge in Europa findest du hier

www.bahn.de

Tog i Danmark kan du finde på

Züge in Dänemark hier:

www.rejseplanen.dk (auch in Deutsch).

Ankomst til Nykøbing Falster med tog senest kl. 16.45.

Ankunft mit Zug Nykøbing Falster spätestens 16.45.

Hvis man ønsker en lille ferie i f.eks København, vil det være en fordel at gøre dette før arrangementet.

Ein kleiner Urlaub in Kopenhagen? Am einfachsten vor der Veranstaltung.

Man kan nå til Maribo – Nykøbing Falster på dagsrejse fra f.eks.

Man erreicht Maribo – Nykøbing Falster in einem Tag von z.B.

Basel, Frankfurt, München, Bruxelles

Man kan nå hele Tyskland og Schweiz på dagsrejse fra Maribo – Nykøbing Falster

Man erreicht ganz Deutschland und Schweiz in einem Tag von Maribo – Nykøbing Falster

Med fly skal man være i København senest ca. kl. 13.00

Mit Flugzeug muss man in Kopenhagen spätestens 13 Uhr sein.

Hotellet Hotel

Hotel Maribo Søpark

Vestergade 29

4930 Maribo

Udstillingen Ausstellung

Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo

FR, EN

Tous les chemins mènent á Maribo

All roads lead to Maribo

Trains en Europe on trouve ici

You find trains in Europe here

www.bahn.de ¨

Trains en Danemark ici

Trains in Denmark here

www.rejseplanen.dk (EN, DE)

Arrivée Nykøbing Falster en train 16.45 le plus tard

Arrival by train Nykøbing Falster 16.45 at the latest

Une petite vacances à Copenhague? Le plus pratique avant l’evènement.

A little holiday in Copenhagen? Most practical before the event.

On peut atteindre Maribo -Nykøbing Falster pendant un jour de par exemple

You can reach Maribo – Nykøbing Falster within a day from e.g.

Basel, Frankfurt, München, Bruxelles

On peut atteindre toute l’Allemagne et la Suisse pendant un jour de Maribo – Nykøbing Falster.

You can reach all Germany and Switzerland within a day from Maribo – Nykøbing Falster.

Par avion on doit ètre à Copenhague à 13 le plus tard.

By plane you must be in Copenhagen 13 o’clock at the latest.

 
Fransk og engelsk
 

Program (foreløbigt) – Programm (vorläufig)

Dansk.

Du kan altid spørge, hvis du er i tvivl

Deutsch.Ob es Zweifel gibt, frage nur

Torsdag 20.9.2018

Donnerstag 20.9.2018

Kl./Uhr

Indhold.

Einhalt

14.00

-

17.30

Ankomst til Nykøbing Falster med tog senest kl. 16.45.

Tog Nykøbing Falster – Maribo station. Se www.rejseplanen.dk

Gå 300 m til Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo.

Indkvartering

Ankunft Nykøbing Falster mit Zug spätestens 16.56 UhrZug Nykøbing – Maribo Bhf. Siehe www.rejseplanen.dk und wähle Deutsch

Gehweg bis Hotel Maribo Søpark 300 m, Vestergade 29, 4930 Maribo

Unterkunft

18.30

Velkomstdrink og 2 retters menu på Hotel Maribo Søpark

Apero und Abendessen (2 Gänge)

Udlevering af entryform til fotokonkurrence.

Auslieferung Entryform für Fotowettbewerb

20.30

Teknisk møde for delegerede på Hotel Maribo Søpark

Delegiertenkongress im Hotel Maribo Søpark

Gæster fri

Gäste frei

Fredag 21.9.2018 Freitag 21.9.2018
7.00

Morgenmad på hotellet

Frühstück im Hotel
9.00

Gå fra hotellet til Maribo station

Wir gehen zu Fuss bis Mario Bf.
9.30

Med veterantog/museumstog til Bandholm. Fotostop undervejs.

Mit Museumszug nach Bandholm. Fotostop unterwegs.

10.30

Ankomst Bandholm og derefter på egen hånd i byen og på havnen. Se udstillinger på Bandholm station

Ankunft Bandholm, auf Ihre eigenen in der Stadt und im Hafen. Ausstellung in Bandholm Bf.

12.30

Let frokost i toget.

Leichtes Mittagsessen im Zug.

13.00

Retur til Maribo.

Zurück nach Maribo.

13.30

Ankomst Maribo station – gå til udstillingen 100 m.

Ankunft Maribo Bf. Gehweg zu Ausstellung 100 M.

14.00

Udstillingen åbnes i Lollands Kommune, Jernbanegade 7.

Byen byder velkommen.

Ausstellungseröffnung bei Gemeinde (Kommune) Lolland, Jernbanegade 7. Die Stadt heisst willkommen.

16.00

Reception på Hotel Søpark med officielle taler, visning af digitale billeder og præmieoverrækkelse.

Aflevering af billeder fra konkurrencen starter

Empfang in Hotel Søpark mit offiziellen Reden, Präsentation von Projizierte Bilder und Preisverleihung.Anfang Lieferung Fotos für Wettbewerb
19.00

3 retters menu på hotellet

3-Gang-Menü im Hotel.

21.00

Nattevægter tur.

Spaziergang mit Nachtwächter.

Lørdag 22.9.2018

Samstag 22.9.2018

7.00

Morgenmad på hotellet.

Aflevering af billeder fra konkurrencen – fortsat. Slutter kl. 8.45

Frühstück im Hotel.Lieferung Fotos für Wettbewerb – endet 8.45 Uhr

9.00

Tur i byen – herunder domkirken

Mulighed for at se udstillingen.

’Ausflug in der Stadt’ – u.a. DomMöglichkeit die Ausstellung wieder zu sehen.
11.15

Bus fra hotellet til Krenkerup Bryggeri. Rundvisning, sandwich og smagsprøver.

Mit Buss vom Hotel nach Krenkeup Brauerei. Tour, Sandwich und Geschmack.

13.30

Bussen kører til Knuthenborg Safaripark.

Buss fährt nach Knuthenborg Safaripark.

17.00

Retur til hotellet

Zurück zum Hotel.

18.00

Afvikle konkurrence som digicup.på hotellet

Wettbewerb-Jurierung im Hotel.

19.30

Det store kolde bord som buffet på hotellet.

Der Dänsche ’Det store kolde bord’ (Das Sammensurium) als Buffet im Hotel.

Musik og dans

Musik und Tanz.

Søndag 23.9.2018

Sonntag 23.9.2018

7.00

Morgenmad på hotellet

Frühstück im Hotel.

Afrejse.

Abreise.

Programme (provisoire) – Program (preliminary)

Français.

Tu peut toujours demander, s’ il y a des questions

English.

Do not hesitate to ask us, if you have any doubts

Jeudi 20.9.2018

Thursday 20.9.2018

Time

Contenu

Contents

14.00

-

17.30

Arrivée en train á Nykøbing Falster 16.45 le plus tard.

Train Nykøbing Falster – Maribo, regarde www.rejseplanen.dk (Anglais ou Allemand).

Au pied 300 m á Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo.

Acceuil

Arrival by train at Nykøbing Falster 16.45 at the latest.

Train Nykøbing Falster – Maribo,

look into www.rejseplanen.dk, choose English.

300 m walk to Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo.

Accomodation

18.30

Apéritif et menu 2 plats á l’hotel

Aperitif and 2 course menu at the hotel

Distribution de l’entryform pour le photo concours.

Distribution of entryform for the photo competition

20.30

Congrès de déléguées á l’hotel

Delegate’s congress at the hotel

Invités sont libres.

Guests are free

Vendredi 21.9.2018 Friday 21.9.2018
7.00

Petit dejeuner á l’hôtel

Breakfast at the hotel
9.00

Au pied d’ hôtel á Maribo Gare

Walk from hotel to Maribo Station
9.30

Avec train d’époque à Bandholm. Arrêts pour faire des photos.

With historic railway to Bandholm. Stops to make photos on the way.
10.30

Arrivée á Bandholm, et vous pouvez exploire la ville et le port. Exposition dans la gare du Bandholm

Arrival at Bandholm, explore the town and harbour on your own. Exhibition at Bandholm Station.
12.30

Déjeuner léger dans le train.

Light lunch in the train.

13.00

Retour á Maribo.

Back to Maribo
13.30

Arrivée Maribo Gare – au pied á l’exposition 100 m.

Arrival Maribo Station – 100 m walk to the exhibition.

14.00

Ouverture d’exposition chez Municipalité de Lolland (Kommune), Jernbanegade 7.

La ville souhaite le bienbenue.

Opening of the exhibition at Lolland Municipality (Kommune), Jernbanegade 7.

The town bids us welcome.

16.00

Réception á Hotel Søpark avec discours officiels, présentation des phots numériques et remise des prix.

Livraison des photos pour le concours commence.

Reception at Hotel Søpark with official speaches, presentation of digital photos and award ceremony.

Delivery of files for the competition starts.

19.00

Menu 3 plats á l’hôtel.

3 course menu at the hotel.

21.00

Tour avec les veilleurs de nuit.

Tour with the night watchman.

Samedi 22.9.2018 Saturday 22.9.2018

7.00

Petit dejeuner á l’hôtel.

Livraison des photos pour le concours, finit 8.45.

Breakfast at the hotel.

Delivery of files for the competiton ends 8.45.

9.00

Tour de la ville – entre autres cahédrale.

Possibilité de voir l’expostion.

City tour – among other the cathedral.

Possibility to see the exposition.

11.15

Bus de l’hôtel á Krenkerup Brasserie (Bryggeri). Tour, sandwich et degustation.

Bus drive from the hotel to Krenkerup Brewery (Bryggeri). Tour, sandwich and tastings.

13.30

Le bus quitte pour Knuthenborg Safaripark.

The bus leaves for Knuthenborg Safaripark.

17.00

Le bus quitte pour aller á l’hôtel.

The bus drives back to the hotel.

18.00

Jugement du concours à l’hôtel.

Judgement of the competition in the hotel.

19.30

Le specialité Danois ’Det store kolde bord’ (l’assortiment) comme buffet á l’hôtel.

The Danish speciality ’Det store kolde bord’ (the smorgasord) served as buffet at the hotel.

Musique et danse.

Music and danse.

Dimanche 23.9.2018 Sunday 23.9.2018
7.00

Petit dejeuner á l’hôtel

Breakfast at the hotel.

Depart.

Departure.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here