«

Oct 11

Zoom nr. 226

Bestyrelsen:

Fælles E-mail og hjemmeside

jernbanernesfotoklub@mailme.dk

www.jernbane-foto.dk/klubben

____________________________________________________________________________________________

Formand og ZOOM redaktør

Kurt Jeppesen

Tlf. 45 81 24 83/29 80 49 83

 

Kasserer og webmaster konto: 2414 6272967979

Karl Wigh

Tlf. 21 27 83 40

 

Sekretær

Hanne Nicolajsen Lindberg

Tlf. 38 28 32 72

 

Billedsekretær og Region Nord

Klaus Skafte Nielsen

Tlf 31 17 41 18

klausskaften@gmail.com

___________________________________________________________________________________________

Hej alle

 

Sådan forløber en fotoaften i vores klublokale på Valby station spor 5 ved elevatoren.

Den ansvarlige fra bestyrelsen og eventuelle hjælpere kommer og forbereder det hele fra kl. ca. 15.30. Kl. 17.30. serveres lidt at spise.

Til spisningen er det nødvendigt med tilmelding, og det er som regel til formanden pr. e-mail, og det skal være et par dage i forvejen.

Fra kl. 18.30 til kl. 19.00 er der spørgerunde til f.eks. billedbehandling el.lign. Du kommer med dit spørgsmål i god tid, og vi vil forsøge at finde en person, der kan svare. Hvis der ikke er kommet spørgsmål forsøger vi med “aftenens tip”.

Kl. 19.00 starter aftenens emne, hvor dommer eller foredragsholder møder op.

Brug hjemmesiden

På vores hjemmeside sørger Karl for, at de seneste oplysninger findes.

www.jernbane-foto.dk/klubben

 

Arrangementer og afleveringer til Region Nord Foto omtales udførligt på www.regionnordfoto.dk I ZOOM er de markeret med denne grå raster.

__________________________________________________________________________________________

Den måde vi sender billeder på:

 • Gå ind på www.wetransfer.com
 • Tryk på Take me to free (kun første gang)
 • Tryk på Add files og find de aktuelle billeder i en mappe på din PC
 • Skriv den e-mail adresse, du vil sende til
 • Skriv din egen e-mail
 • Skriv evt en meddelelse
 • Tryk transfer
 • I løbet af kort tid er billederne sendt, og du modtager en kvittering
 • Hvis modtageren ikke åbner e-mailen, får du besked

 

En månedsudfordring, som bedømmes på nettet.

Vi fortsætter med månedskonkurrencen. Vi sender senest på månedens sidste dag kl. 17.00 max 3 billeder pr. wetransfer til Karl Wigh wigh@ishoejby.dk (digitale i format max 1024 på længste led). Du giver billedet navn efter emnet, f.eks. ”blomster 1”, ”blomster 2” osv.

Du har lov til at lave al den billedbehandling, du kan finde på.

Billederne skal være her og nu billeder inspireret af opgaven. De skal være taget efter offentliggørelsen af emnerne, og de må ikke tidligere have været brugt i konkurrencer i klubben. Til gengæld må de bruges i alle senere konkurrencer.

I gør det let for Karl at kontrollere, ved at overholde reglerne.

 

Karl sender en stemmeseddel, når billederne er på hjemmesiden. Bedømmelsen, der fortages af alle medlemmer, skal være afsluttet senest kl. 17.00 den 14. i næste måned. Derefter offentliggøres resultatet. Emnerne er:

 

September 2017 Sten

Oktober 2017 Skygger

November 2017 Dyr

December 2017 Gader

Januar 2018 Jernbaner

Februar 2018 Cirkler

Marts 2018 Belysning

April 2018 Sne

_______________________________________________________________________________________

Onsdag den 25. oktober 2017.

Bedømmelse af Region Nord papir 1 hos Torstorp. Se mere på www.rnfoto.org

___________________________________________________________________________________________

Torsdag den 26. oktober 2017

Per Wolfsdorf viser billeder fra bl.a. Helgoland. KJ

Karl demonstrerer skæremaskinen og hjælper med opklæbning af papirbilleder. Vi har karton, støttekarton og lim. Karl begynder tidligt, så du skal bestille plads i køen. Denne seance slutter kl. ca. 19.00. KW

___________________________________________________________________________________________

Torsdag den 9. november 2017

Vi får Jes Lyngsie til at demonstrere Lightroom. KJ

__________________________________________________________________________________________

Mandag den 27. november 2017

 • Vi tager hver 15-20 billeder med fra den blå time i Lyngby
 • 10-15 billeder fra turen til Christiansborg Slot og
 • 10-15 billeder fra vores tur til Frilandsmuseet

Aflevering af klub papir. Du må aflevere 3 jernbanebilleder og 3 frie billeder i format 30 x 40 cm., og du bestemmer selv, om det skal være sort/hvid eller farve. KW

http://jernbane-foto.dk/klubben/?page_id=3220

Billederne bedømmes 9. januar 2018.

__________________________________________________________________________________________

Mandag den 27. november 2017.

Bedømmelse af Region Nord digital hos Fotoklubben Kronborg. Se mere på Se mere på www.rnfoto.org

 _________________________________________________________________________________________ 

Torsdag den 7. december 2017

Juleafslutning og afdelingsmøde. Juleafslutningen er mest til hygge og amerikansk lotteri. Det er blevet meget sværere at skaffe sponsorer, så hvis du kender en, der har adgang til f.eks. reklamegaver, så kom på dupperne og få fat i noget – ellers bliver der ikke noget lotteri.

Der indkaldes til afdelingsmødet gennem Jernbanefritid, men det er mest et bestyrelsesanliggende. KJ

_________________________________________________________________________________________

 2018

Tirsdag den 9. januar 2018

Bedømmelse af Klubkonkurrence papir med 3 jernbanebilleder og 3 frie. KJ/KSN

Du afleverer dine billeder til digicuppen

Størrelsen på filerne er 2048 pixels på længste led.

Hver deltager(skal være til stede ved arrangementet) må tage op til 5 digitale filer med og betaler 5 kr. i startgebyr pr. billede.

Aflevering af op til to papirbilleder til Region Nord. Format 30 x 40 cm. Du kan starte upload fra den 8. januar 2017 til den 5. februar. Bedømmelse tirsdag den 13. marts 2018 hos FK Negativ Roskilde. Se mere på www.rnfoto.org

___________________________________________________________________________________________

Mandag den 22. januar 2018

Digicup med Albertslund, Prisme og os selv.

KJ+KW

__________________________________________________________________________________________

Torsdag den 8. februar 2018

Michael Molter viser billeder fra USA og Island. KW

Karl demonstrerer skæremaskinen og hjælper med opklæbning af papirbilleder. Vi har karton, støttekarton og lim. Karl begynder tidligt, så du skal bestille plads i køen. Denne seance slutter kl. ca. 19.00.

__________________________________________________________________________________________

Mandag den 26. februar 2018

Generalforsamling. Indkaldelse følger. KJ

Indlevering af billeder til Jernbanemesterskaberne. Indkaldelse og billedliste følger.

Aflevering af “serier” til Region Nord. Upload starter 12. februar 2018 til den 12. marts 2018. Bedømmelse torsdag den 19. april 2018 hos Køge Fotoklub Se mere på www.rnfoto.org

__________________________________________________________________________________________

Torsdag den 8. marts 2018

Work shop med Jacob Surland, der viser og en proces trin for trin. KW

__________________________________________________________________________________________

Lørdag – søndag den 10. – 11. marts 2018.

Fælles stævne i Jernbanefritid i Nyborg. Spisning og overnatning til særdeles rimelige priser. Følg med i bladet Jernbanefritid eller på www.jernbanefritid.dk . KW

__________________________________________________________________________________________

Tirsdag den 13. marts 2018

Bedømmelse af Region Nord papir hos FK Negativ Roskilde.. Se mere på www.rnfoto.org

___________________________________________________________________________________________

Torsdag den 22. marts 2018

Vi får besøg af, som fortæller om . KSN.

____________________________________________________________________________________________

Mandag den 9. april 2018

Vi skal vælge billeder til efterårets trekantkonkurrence.

Vi diskuterer billederne og vælger som vi plejer.

Hvert medlem må have 10 digitale filer med i format jpg og op til 2048 pixels på længste led.

KJ

___________________________________________________________________________________________

Torsdag den 19. april 2018.

Bedømmelse af Region Nord “serier” hos Køge Fotoklub. Se mere på www.rnfoto.org

__________________________________________________________________________________________ 

Fredag den 20. april – søndag den 22. april 2018

Jernbanemesterskaber FOTO. Vi undersøger forskellige muligheder.

___________________________________________________________________________________________

Søndag den 27. maj 2018

Sommertur/sommerafslutning

 

20 – 23.9.2018 Maribo – Danmark

 

37 Salon photo FISAIC

37. Fotosalon der FISAIC

37th FISAIC photographic salon

37 FISAIC FOTO arrangements

__________________________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here