Information

Jernbanernes Fotoklub er mest en fotoklub for ansatte i DSB, BaneDanmark, Atkins Danmark mv. deres ægtefæller og børn. På nogle særlige vilkår optager klubben også medlemmer, der ikke har tilknytning til jernbanen. Klubbens medlemmer fotograferer alt mellem himmel og jord- ligesom medlemmerne i enhver anden fotoklub. Tilhørsforholdet til jernbanen afspejler sig dog i klubbens fotokonkurrence, hvor der bl.a. er en særlig kategori for billeder med jernbanemotiv.

Klublokale i Valby
Klubben har eget mødelokale på Valby station, hvor medlemmerne i løbet af sæsonen mødes til en række forskellige aktiviteter. Det kan være et medlem – eller en gæst udefra – der viser billeder fra f.eks. en rejse til et eksotisk sted, en “teknikaften”, hvor et medlem viser de andre, hvordan man arbejder med en eller anden spændende teknik – eller afviklingen af en af klubbens fotokonkurrencer. Ind imellem tager vi også på fælles fototure. Hvornår, der sker hvad, kan du se i mødekalenderen her på hjemmesiden.

Mulighed for fælles spisning
Der er en fast tradition for, at en stor del af deltagerne i klubbens mødeaftener spiser fælles aftensmad – tilberedt i klubbens køkken – i klublokalet inden selve fotoarrangementet. En praktisk (og hyggelig) foranstaltning, da mange kommer lige fra arbejde. Maden serveres Kl. ca. 17:30, og man melder sig til i forvejen. Man kan dog også bare møde op efter spisningen og blot deltage i den fotografiske del af arrangementet, og så starter det som regel Kl. 19:00.

Bestyrelse
Klubbens bestyrelse består af fire personer, der vælges for to år ad gangen. For tiden er det:

Formand:

Kurt Jeppesen

Hestkøb Vænge 97 

3460 Birkerød

Tlf:45812483 / 29804983

 

Kasserer / webmaster:

Karl Wigh

Vejlebrovej 30 h

2635 Ishøj

Tlf: 21278340

 

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Nicolajsen Lindberg

Tlf:38283272

 

Billedsekretær:

Klaus Skafte Nielsen

Herringløsevej 2

2640 Hedehusende

Tlf: 31174118

Vil du i forbindelse med Jernbanernes Fotoklub, er e-mail adressen følgende:

jernbanernesfotoklub@mailme.dk 

 

KØBSAFTALE TIL BRUGT FOTOUDSTYR

SÆLGER

KØBER

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnr./by:

Postnr./by:

E-mail:

E-mail:

SALGSGENSTANDE(N)

Genstand

Beskrivelse

(Fx mærke, model, serienummer og oprindelig købsdato.)

Antal

Stykpris

Samlet

pris

Eventuel moms (hvis sælger er momsregistreret):

Eventuelle leveringsomkostninger:

I alt: Medmindre andet er angivet, er alle priser i danske kroner.

ERKLÆRINGER OG VILKÅR FOR HANDLEN

  Der er aftalt følgende dato for levering:

Hvis dette felt ikke er afkrydset, skal det solgte leveres

samtidig med, at aftalen indgås.

  Køber kan hæve aftalen, hvis sælger ikke har leveret

senest på den aftalte leveringsdato.

  Køber har modtaget det solgte

  Sælger har modtaget den totale købesum

Køber har en fortrydelsesret på kalenderdage fra

aftalens indgåelse.

  Køber og sælger har aftalt, at varen er købt som beset

 Sælger erklærer, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, at:

 Det set solgte overdrages fri for ejendomsforbehold, panterettigheder og andre tredjemandsrettigheder.

 Sælger har erhvervet det solgte udstyr på lovlig vis, og at sælger er berettiget til at sælge eller overdrage udstyret til køber.

 Købesummen skal betales samtidig med leveringen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt

 

BETALING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER ELLER AFTALER

Betalingsmetode (sæt kun ét kryds):

Kontant

Bankoverførsel til kontonummer: ______________________

Banknoteret check

Yderligere oplysninger, vilkår og bilag:

Herunder anføres hvilke bilag, der følger med købsaftalen. Det gælder fx originale kvitteringer, brugsvejledninger og særlige betingelser for aftalens gyldighed. Hvis der er fejl eller mangler ved det solgte anføres det også herunder. Det samme gælder eventuelle reparationer eller ændringer, og hvem der har foretaget disse.

Det gælder også medfølgende ekstraudstyr.

 UNDERSKRIFTER

Parterne erklærer herved, at der indgået en bindende aftale med det indhold, som er beskrevet i denne købsaftale. Aftalen underskrives af begge parter.

Køber beholder originalen inklusive bilag, og sælger modtager samtidig en kopi af aftale og bilag. Aftalen gælder forud for eventuelle modstridende bestemmelser

i tilhørende bilag eller tidligere aftaler, medmindre andet er tydeligt angivet i bilagene.

Sælgers underskrift

Dato:

Sted:

Købers underskrift

Dato:

Sted:

__________________________________________________________

_________________________________________________________

  Denne købsaftale anvendes af parterne for egen risiko.

Parterne forpligter sig til at holde Jernbanernes Fotoklub skadesløs for ethvert direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af anvendelsen af denne købekontrakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here