Generalforsamling

Medlemmer af Jernbanernes Fotoklub  Jernbanernes FotoklubKurt Jeppesen

Kurt Jeppesen

Hestkøb Vænge 97

3460 Birkerød

Tlf. + 45 45 81 24 83

Mobil + 45 29 80 49 83

jernbanernesfotoklub@mailme.dk

www.jernbanefritid.dk

www.jernbane-foto.dk

 

Referat fra ordinær generalforsamling 2019 28. februar 2019
Generalforsamlingen blev holdt i Jernbanernes Fotoklub tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 i klublokalet i Valby.Dagsorden:

 1. Velkomst
  Kurt Jeppesen bød velkommen
 2. Valg af dirigent
  Bjarne Jørgensen blev valgt til dirigent
 3. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer
  Der var 16 stemmeberettigede medlemmer til stede.
 4. Valg af referent
  Kurt Jeppesen blev valgt til referent
 5. Bestyrelsens beretning
  Bestyrelsens beretning blev diskuteret grundigt og godkendt, og det betyder bl.a.
  * alle opfordres til at komme med forslag til aktiviteter og emner til teknisk time
  *Karl sletter de gamle gallerier på hjemmesiden og alle sender nye billeder til Karl. Her må formatet være op til 1200 pixels
  * mange billeder fra Jernbanemesterskaberne vil blive lagt på Facebook
  * når vi kører en kampagne for flere medlemmer skal alle være aktive.
  * vi skal prøve med en workshop evt. en hel dag
 6. Godkendelse af regnskab
  Regnskabet gennemgået og godkendt. Vi har stadig penge i rejsefonden, som vi bruger af i år.
 7. Behandling af indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest mandag den 19. februar 2019
  Der var ingen forslag til behandling.
 8. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet blev uændret 200 kr. pr. år.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valgKurt Jeppesen

  (modtager genvalg)
  Kurt Jeppesen blev genvalgt
  Klaus Skafte Nielsen (modtager genvalg)
  Klaus Skafte Nielsen blev genvalgt
  Valg af suppleant for 1 år, da Ejvind Reder ikke ønsker at fortsætte.
  Helle Harstøe Engelbrecht blev valgt til suppleant for 1 år.

 10. Fremtidigt arbejde
  *Arne Ludwigsen og Bjarne Jørgensen sørger for udskiftning ag billeder i klublokalet.
  *En tur på Kasteller en mulighed.
  *En tur til Charlottenlund Fort en mulighed
  *Langelinie med Amaliehaven en mulighed
  *Spørge Metroselskabet, om de er interesserede i en række billeder fra den nye Metrocityring (eller bare om vi må tage billeder på en tur).
 11. Eventuelt
  * Gitte Ludwigsen takkede bestyrelsen for det store arbejde de udfører til hvert arrangement.

 

Venlig hilsen

Kurt Jeppesen
Formand

TilsluttetJernbanefritid

Region Nord Foto

Selskabet for Dansk Fotografi SDF

Dansk

Firmaidrætsforbund (DFIF)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here