Generalforsamling

Medlemmer af Jernbanernes Fotoklub Jernbanernes FotoklubKurt JeppesenKurt Jeppesen

Hestkøb Vænge 97

3460 Birkerød

Tlf. + 45 45 81 24 83

Mobil + 45 29 80 49 83

jernbanernesfotoklub@mailme.dk

www.jernbanefritid.dk

www.jernbane-foto.dk

 

Referat fra ordinær generalforsamling 2022

1.3.2022

Hermed referatet fra den ordinære generalforsamling i Jernbanernes Fotoklub mandag den 21. februar 2022 kl. 18.30 i mødelokalet på Ellebjerg station.Dagsorden:

 1. Velkomst
  Kurt bød velkommen

 2. Valg af dirigent
  Bjarne Jørgensen blev valgt til dirigent.
  Bjarne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
  Der var lidt tvivl om udsendelse af forskellige papirer. Derfor lige denne præcisering:

  Oplæg til generalforsamlingen udsendt til alle med tillidsposter den 29. november. Hanne, Karl og Henning sagde hurtigt OK og Helle OK med en enkelt rettelse.

  Indkaldelsen med rettelsen blev herefter udsendt til alle medlemmer den 3. december.

  Et forslag fra Russel om at kåre en samlet vinder af alle årets månedskonkurrencer modtog jeg 26.2.2021 kl. 15.35.
  Den blev sendt videre til Karl kl. 16.02, og Karl svarede Russel kl. 16.06, at det ville blive iværksat fra den nye sæson. Karl har materialet klar til præsentation.

 3. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer
  Der var 13 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 4. Valg af referent
  Kurt blev valgt til referent.

 5. Bestyrelsens beretning
  Beretningen blev gennemgået, drøftet og godkendt med enkelte kommentarer.

 6. Godkendelse af regnskab
  Regnskabet blev godkendt:Det blev under dette punkt drøftet, hvordan vi får højere indtægter, eller hvordan vi kan spare

  Salg af noget inventar fra Valby blev drøftet, og Russel tilbød at donere nogle flasker vin, som vi kunne bruge til at honorere dommere og lignende.

 7. Behandling af indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest mandag den 14. februar 2022
  Der var ingen forslag til behandling. Se dog punktet under valg af dirigent.

 8. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet fastsat til 200 kr. pr. år.

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Følgende er på valgKarl Wigh (modtager genvalg)

  Hanne Nicolajsen Lindberg (modtager genvalg)

  Valg af suppleant. På valg er:
  Helle Harstø Engelbrecht (modtager genvalg)

  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er:

  Bjarne Jørgensen (modtager genvalg)
  Arne Ludwigsen (modtager genvalg)

  Henning Jørgensen (modtager genvalg)

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Følgende er på valg

Klaus Skafte Nielsen (modtager genvalg)
Kurt Jeppesen (modtager genvalg)

Alle blev genvalgt som beskrevet ovenfor.

 1. Fremtidigt arbejde
  Bjarne opfordrede alle til at sende mindst 2 forslag til aktiviteter til bestyrelsen.
  Efter afstemning blev følgende emner valgt.August 2022 Dyr

  September 2022

   Forfald
  Oktober 2022 Overgang
  November 2022 Jernbane
  December 2022 Svampe
  Januar 2023 Fantasi i naturen
  Februar 2023 Broer
  Marts 2023 Fart
  April 2023 Natfotografering/langtidseksponering

 2. Eventuelt
  Der var intet til eventuelt.

Venlig hilsen Kurt Jeppesen Referent

TilsluttetJernbanefritidRegion Nord Foto

Dansk

Firmaidrætsforbund (DFIF)

 

 

 

 

 

Jernbanernes FotoklubKurt JeppesenKurt JeppesenHestkøb Vænge 973460 BirkerødTlf. + 45 45 81 24 83Mobil + 45 29 80 49 83

jernbanernesfotoklub@mailme.dk

www.jernbanefritid.dk

www.jernbane-foto.dk

 

Referat fra ordinær generalforsamling 2020
Generalforsamlingen i Jernbanernes Fotoklub fandt sted tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 i klublokalet i Valby.Dagsorden:

 1. Velkomst
  Kurt bød velkommen.
 2. Valg af dirigent
  Bjarne Jørgensen blev valgt til dirigent. Bjarne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 3. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer
  Der var 13 stemmeberettigede medlemmer.
 4. Valg af referent
  Kurt Jeppesen blev valgt til referent.
 5. Bestyrelsens beretning
  Beretningen blev gennemgået punkt, og der var en særdeles livlig og engageret debat.Der var enighed om, at alle billeder til månedskonkurrencen skal være nye. Flere gav udtryk for, at de lod være med at sende billeder, hvis de en enkelt måned ikke kunne dække emnet.Der var debat om sociale platforme, hvor Helle påtog sig aktiviteter på Instagram.Bestyrelsen overvejer en ny måde at præsentere billeder på, så man også kan få kommentarer til dem. Det bliver afprøvet om kort tid.Bjarne Jørgensen opfordrede alle medlemmer til at skaffe 2 nye medlemmer.

  Helle nævnte, at Peter Kristensen har et stort netværk:

  Herefter blev beretningen godkendt.


 6. Godkendelse af regnskabEfter en kort gennemgang blev regnskabet godkendt.
 7. Behandling af indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest mandag den 18. februar 2020.Der var ingen forslag til behandling.
  Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet blev fastsat til stadig at være 200 kr. årligt.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valgKarl Wigh (modtager genvalg)
  Hanne Nicolajsen Lindberg (modtager genvalg)Karl og Hanne blev genvalgt.Valg af suppleant. På valg er.
  Helle Harstø Engelbrecht (modtager genvalg)Helle blev genvalgt.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er:
  Henning Jørgensen (modtager valg som suppleant)
  Bjarne Jørgensen (modtager genvalg)Arne Ludwigsen (modtager valg som revisor)

  Bjarne og Arne blev valgt som revisorer og Henning som revisorsuppleant.

 9. Fremtidigt arbejdeAlle medlemmer opfordres til at komme med mindst 2 forslag til aktiviteter til kommende sæson. Det gælder både ture og aktiviteter i klublokalet.Der var opbakning til, at vi stadig har Lightroom og Photoshop på PC’en og at vi skal bruge programmerne aktivt. I tekniktimen skal vi arbejde med et tema ad gangen og gerne med et medbragt billede. Vi skal prøve at få medlemmer til at betjene tastaturet, så de enkelte får billedbehandlingen mere ind under huden.Arne kan medbringe et trådløst tastatur og en trådløs mus, som vil gøre arbejdet lettere.Der blev vedtaget følgende emner til månedskonkurrencen

  Landskab
  Jernbane
  Tågebilleder
  Regn
  Liv i havnen
  Min by
  Detaljer
  Stranden
  Dørpartier

  Emne og måned kommer i ZOOM.


 10. EventueltKurt nævnte turen til trafiktårnet, som er åben for alle.
  Der blev talt om at tage billeder fra sportsbegivenheder
  Kurt viste Lindas forslag til ny ”pokal” for udstillingens bedste billede ved jernbanemesterskaberne.
  Vi talte også om rejser og kørsel i forbindelse med arrangementet ved Jernbanemesterskaberne på Kobæk Strand.

 

Venlig hilsen

Kurt Jeppesen
Referent

 

28. februar 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here