Generalforsamling

Medlemmer af Jernbanernes FotoklubReferat fra generalforsamling i Jernbanernes Fotoklub i klublokalet 26. februar 2018

Dagsorden:

 1. Velkomst

 2. Valg af dirigent

 3. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer

 4. Valg af referent

 5. Bestyrelsens beretning

 6. Godkendelse af regnskab

 7. Behandling af indkomne forslag

 8. Fastsættelse af kontingent

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Karl Wigh (modtager genvalg)

Hanne Lindberg (modtager genvalg)

Valg af suppleant: Ejvind Reder (modtager genvalg)

Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

Henning Jørgensen (modtager genvalg)

Bjarne Jørgensen (modtager genvalg)

Arne Ludwigsen (modtager genvalg)

 1. Fremtidigt arbejde

 2. Eventuelt

Referat:

 1. Kurt Jeppesen bød velkommen.

 2. Bjarne Jørgensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 3. 15 tilstede, der alle var stemmeberettigede

 4. Hanne Lindberg blev valgt

 5. Kurt gennemgik bestyrelsens beretning, ingen bemærkninger.

Beretningen blev godkendt.

 1. Karl Wigh gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

 2. Et enkelt forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændring, der giver lov til offentliggørelse af billeder elektronisk, f.eks på Facebook. Efter lidt diskussion blev ændringen enstemmigt vedtaget.

 3. Kontingentet foreslås ændret til 200,00 kr. Enstemmigt vedtaget.

 4. Karl Wigh og Hanne Lindberg blev genvalgt.

Ejvind Reder blev genvalgt.

Henning Jørgensen og Bjarne Jørgensen blev genvalgt.

Arne Ludwigsen blev genvalgt.

DJM i Holbæk

FISAIC i Maribo, hvor indbydelser er sendt til deltagende lande.

Bestyrelsen modtager gerne hjælp til næste sæson, forslag til arrangementer og afholdelse af disse. Formanden mente, bestyrelsen efter FISAIC især har brug for lidt hjælp.

Emner til månedskonkurrencen blev vedtaget ved afstemning.

Forslag til en markedsside klubber imellem, hvor brugt fotoudstyr kunne byttes/sælges.

Indkøb af projektor blev lagt i Arne Ludwigsen og Karl Wigh´s hænder.

Bjarne takkede for god ro og orden

Referent Hanne Lindberg

___________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra generalforsamling i Jernbanernes Fotoklub i klublokalet 27. februar 2017

Dagsorden:

Velkomst

Valg af dirigent

Konstatering af stemmeberettigede medlemmer

Valg af referent

Bestyrelsens beretning

Godkendelse af regnskab

Behandling af indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Kurt Jeppesen (modtager genvalg)

Klaus Skafte Nielsen (modtager genvalg)

Fremtidigt arbejde

Eventuelt

 

Referat:

Kurt Jeppesen bød velkommen.

Bjarne Jørgensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

16 tilstede, der alle var stemmeberettigede

Hanne Lindberg blev valgt

Kurt gennemgik bestyrelsens beretning, ingen bemærkninger.

Beretningen blev godkendt.

Karl Wigh gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

Ingen indkomne forslag

Kontingentet foreslås uændret til 156,00 kr. Lille diskussion om eventuel forhøjelse af kontingentet, men enighed om ikke at forhøje denne gang.

Kurt Jeppesen og Klaus Skafte Nielsen blev genvalgt.

DJM til april i Maribo, slags generalprøve til FISAIC 2018. Kurt fortalte om et rigtig fint samarbejde med alle de involverede i Maribo. Der bliver mulighed for ekstra overnatning i forbindelse med FISAIC, er allerede forhandlet med hotellet.

Emner til månedskonkurrencen blev vedtaget ved afstemning.

Opfordring til at tage på tur til tårnet på Christiansborg, kan nok ikke aftales i klubregi, da det er bedst i klart vejr.

Forskellen på ZOOM online og ZOOM blev præciseret; ZOOM online indeholder omtale om det næste arrangement samt eventuel tilmeldelse til dette, ZOOM indeholder hele sæsonens program og udsendes i begyndelsen af sæsonen, samt ved rettelser, kan også findes i opdateret form på hjemmesiden.

 

 

Bjarne takkede for god ro og orden.

Referent

Hanne Lindberg 

_________________________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here