Generalforsamling

 

Jernbanernes Fotoklub, Ordinær generalforsamling

Referat

20-06-2024

 

Deltagelse:

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra Jernbanernes Fotoklub

Fotoafdelingens bestyrelse og suppleant.

FotoKurt JeppesenKurt Jeppesen

Hestkøb Vænge 97

3460 Birkerød

Tlf. + 45 45 81 24 83

Mobil + 45 29 80 49 83

Foto@jernbanefritid.dk

www.jernbanefritid.dk

www.jernbane-foto.dk

 

 

Oplæg til bestyrelsesmøde tirsdag den 28.5.2024 kl. 15.00 eller når alle nu kan. 

Det er på formandens adresse.

 

Dato: 07.05.2024

Pkt

Navn Indhold  Referat 

1

Velkomst Velkommen Formand Kurt bød velkommen 

2

Referat Referatet fra sidste møde er automatisk godkendt Ingen kommentarer

2.1

Konstituering Kurt foreslår denne konstituering.1)Formand Kurt Jeppesen2)Kasserer Karl Wigh

3)Billedsekretær Hanne Nicolajsen Lindberg

4)Sekretær Helle Harstø Engelbrecht

5)Suppleant Jørgen Sloth

6)Suppleant Flemming Hindsberg

 

 

Vi skal:

 • Aftale indholdet i de forskellige poster og sikre os at opgaverne kan overtages af andre.
 • Aftale hvem der har ansvaret for hver enkelt mødeaften – herunder foromtale og alt det praktiske. 
Konstitueringen godkendt, som beskrevet, alle var tilstede. 

 

 

 

 

Opgaver:

Jf. dokument: ”Retningslinjer for bestyrelsens arbejder” (fremsendes til bestyrelsen)

Ansvar jf. Programmet der står i ZOOM, fotoklubbens digitale nyhedsbrev

3

Jernbane-mesterskaber Jernbanemesterskaberne afvikles igen til september og denne gang på MønVi finder en jury, der vil påtage sig opgaven. Jernbanemesterskaberne er kvalifikation til FISAIC 2025, hvis der holdes et arrangement, Billederne går videre dertil. Det bliver sandsynligvis i Krakow.

 

Karl og Jørgen har undersøgt en del steder, og fået nogle forskellige priser. Der var mange gode ideer, der arbejdes videre med 13-15. september på Møn.Detaljerne arbejdes på plads.Og der findes dommere.

4

NJM Ingen aktivitet Ingen kommentarer/punktet fjernes

5

FISAIC 2025  Vi regner med, det bliver i Krakow i 2025, vi har ikke fået indbydelse endnu.Vi lader resultatet fra Jernbanemesterskaberne 2024 være gældende for kvalifikationen og udtagelse af hold.

 

Helle mener at det er kritisabelt at billeder der er gået videre (de 50 bedste) til FISAIC fra de digitale kategorier. Må byttes ud, som det passer fotografen, så det ikke behøver være det som dommeren har bedømt. Det er der ikke enighed om. 

6

Jernbanefritid I 2024 er der dialogmøde i en dansk by. Vi aftaler eventuel deltagelse på mødet.  Deltagelse af Kurt og et bestyrelsesmedlem

7

Region Nord Vi har meldt os ud. Ingen kommentarer/punktet fjernes

9

Beretninger:

9.1

Formandens Det er så det, I lige har læst.

9.2

Kassererens og webmaster Status på økonomien og Rejsefonden.Vi skal sikre samhørighed imellem informationerne på nettet, på billedlisterne og i ZOOM. Og i år skal det være. Kassen er god, og vi har råd til voresture. Rejsefonden og hovedkassen er lagt sammen. Websiden går godt, men arbejdet skal sikres, ved en ny medarbejder.

9.3

Billed-sekretærens Aftaler billedlister med formanden, de ligges herefter på Websiden af Webmaster Listerne opdateres til 2025Billedsekretæren opfordrer til korrekt navngivning af billeder

9.4

Sekretærens Har Helle noget på hjerte. Ingen kommentar

11

Trekantkonkurrencen Fjälkinge står for tur. Det bliver d. 05.10.2024, det afholdes i Kristianstad, nærmere info følger.Billederne er valgt og klar til at blive sendt. Det bliver d 5. oktober 2024 i Kristianstad. Vi forsøger at finde ud af noget samkørsel/togplaner. 

12

Kommende sæson I får her et udkast til ZOOM, med datoer der passer til 2024/2025. Vi må se at få fyldt noget på.Vi skal prøve at får plads til et par work-shopsKurt er stadig i gang med tanker om medlemshvervning, og vi har fået et par gode ideer fra Jørgen Sloth. Mange gode ideer er der kigget på, nogle af dem kræver en overnatning for dem der kommer langvejs fra. De ville kunne bruges ved et evt. DJM i nærheden, så ideerne gemmes. Nye ideer er lagt i ZOOM program 

13

Månedens emner Er allerede offentliggjort.  Månedsemner står i ZOOM,Regler står i ZOOM

14

Klub contra afdeling Mange af punkterne vedrører Fotoafdelingen, så dette er egentlig et “dobbeltmøde”. Formanden orienterede, og bestyrelsen er hermed oplyste om det

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling 2023.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Jernbanernes Fotoklub mandag den 20. februar 2023 kl. 18.30 i mødelokalet på Ellebjerg station.Dagsorden:

 1. Velkomst
  Kurt Jeppesen bød velkommen til mødet.
 2. Valg af dirigent
  Bjarne Jørgensen blev valgt til dirigent.
 3. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer
  Der var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.
 4. Valg af referent
  Kurt blev valgt til referent.
 5. Bestyrelsens beretning
  På opfordring fra dirigenten gennemgik Kurt bestyrelsens beretning med et par tilføjelser.
  Vi har tømt det gamle lokale på Valby station. Tak til Laila Wigh, Karl Wigh Team Kagerup og Linda og Kurt.
  Der var en lang debat om salg af stole; men det skete helt automatisk tirsdag formiddag. De blev solgt for 3.500 kr.
  Kurt sagde, at han var glad for hurtige tilmeldinger til arrangementer. Nogle er rigtig gode til det; medens der hos andre er plads til forbedring.
  Henning Jørgensen efterlyste resultater fra konkurrencer andre steder end Facebook. Karl oplyste, at alle resultater ligger på gallerisiden i forbindelse med hjemmesiden. Se link 
  https://jernbanefoto.smugmug.com/ og tryk dig frem:
  Der lød igen, igen en opfordring til at sende nye billeder til ”dit” galleri. Karl tilpasser størrelsen, hvis der er noget galt.
  Hane slog et kraftigt slag for rigtig mærkning af de digitale filer til konkurrencebilleder, da det letter hendes arbejde betydeligt. Vi kan evt. gennemgå proceduren på et møde.
  Herefter blev beretningen godkendt.
 6. Godkendelse af regnskab
  Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Bjarne forslag om senere mødestart i eftersommer og forår, når der skulle vises digitale billeder blev diskuteret. Der var flere forslag til tekniske løsninger; men vi enedes om at prøve at undgå ”for lyse lokaler” ved at bytte om på nogle arrangementer og evt. bruge TV’et til billedvisning.
  Et forslag fra bestyrelsen om en lille ændring i vedtægterne blev vedtaget. De nye vedtægter sendes nu til Jernbane Fritid.
  Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Følgende er på valgKlaus Skafte Nielsen (modtager genvalg)
  Kurt Jeppesen (modtager genvalg)Begge blev genvalgt.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er:Bjarne Jørgensen (modtager genvalg)
  Arne Ludwigsen (modtager genvalg)
  Henning Jørgensen (modtager genvalg)Alle blev genvalgt.
 10. Fremtidigt arbejde
  Herunder emner til månedskonkurrencen 2023/2024
  Der var forslag om nogle spontane arrangementer, som kunne foreslås og styres af andre end bestyrelsen. Proceduren vil være, at et medlem melder et arrangement ind til formanden, som sender invitationen ud til alle medlemmer og modtager tilmeldinger. Det pågældende medlem overtager herefter arrangementet.
  Bjarne foreslog aktiviteter som et besøg i en speedwayklub og tur til Hubertusjagt eller lignende.
  Helle har stadig en tur til Nordhavnen på tegnebrættet.
  Der blev stemt om månedsemner for sæsonen 2023/2024. Resultatet blev.
August 2023 Mønstre
September 2023 Arkitektur
Oktober 2023 Aktiviteter på vand
November 2023 Vores jernbaner og vores jernbanefolk
December 2023 Rød
Januar 2024 Træ
Februar 2024 Landskab
Marts 2024 I ZOO eller dyrepark
April 2024 Aftenfoto/natstemning

 

 1.  Eventuelt
  Dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 

Venlig hilsen

Kurt Jeppesen
Formand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here