Generalforsamling

Medlemmer af Jernbanernes Fotoklub 

Referat fra generalforsamling i Jernbanernes Fotoklub i klublokalet 27. februar 2017

Dagsorden:

Velkomst

Valg af dirigent

Konstatering af stemmeberettigede medlemmer

Valg af referent

Bestyrelsens beretning

Godkendelse af regnskab

Behandling af indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Kurt Jeppesen (modtager genvalg)

Klaus Skafte Nielsen (modtager genvalg)

Fremtidigt arbejde

Eventuelt

 

Referat:

Kurt Jeppesen bød velkommen.

Bjarne Jørgensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

16 tilstede, der alle var stemmeberettigede

Hanne Lindberg blev valgt

Kurt gennemgik bestyrelsens beretning, ingen bemærkninger.

Beretningen blev godkendt.

Karl Wigh gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

Ingen indkomne forslag

Kontingentet foreslås uændret til 156,00 kr. Lille diskussion om eventuel forhøjelse af kontingentet, men enighed om ikke at forhøje denne gang.

Kurt Jeppesen og Klaus Skafte Nielsen blev genvalgt.

DJM til april i Maribo, slags generalprøve til FISAIC 2018. Kurt fortalte om et rigtig fint samarbejde med alle de involverede i Maribo. Der bliver mulighed for ekstra overnatning i forbindelse med FISAIC, er allerede forhandlet med hotellet.

Emner til månedskonkurrencen blev vedtaget ved afstemning.

Opfordring til at tage på tur til tårnet på Christiansborg, kan nok ikke aftales i klubregi, da det er bedst i klart vejr.

Forskellen på ZOOM online og ZOOM blev præciseret; ZOOM online indeholder omtale om det næste arrangement samt eventuel tilmeldelse til dette, ZOOM indeholder hele sæsonens program og udsendes i begyndelsen af sæsonen, samt ved rettelser, kan også findes i opdateret form på hjemmesiden.

 

 

Bjarne takkede for god ro og orden.

Referent

Hanne Lindberg

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Referat fra generalforsamlingen i Jernbanernes Fotoklub i klublokalet 22. februar 2016.

Dagsorden

 • Velkomst

 • Valg af dirigent

 • Konstatering af stemmeberettigede medlemmer

 • Valg af referent

 • Bestyrelsens beretning

 • Godkendelse af regnskab

 • Behandling af indkomne forslag

 • Fastsættelse af kontingent

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg

Karl Wigh (modtager genvalg)

Hanne Nicolajsen Lindberg (modtager genvalg)

Valg af suppleant. På valg er

Ejvind Reder (modtager genvalg)

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Følgende er på valg

Henning Jørgensen (modtager genvalg)

Bjarne Jørgensen (modtager genvalg)

Arne Ludwigsen (modtager genvalg)

 • Fremtidigt arbejde

 • Eventuelt

Referat ifølge dagsordenens punkter

 • Kurt bød velkommen

 • Bjarne blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

 • 16 tilstede, der alle var stemmeberettigede

 • Hanne blev valgt

 • Kurt gennemgik bestyrelsens beretning

Snak om at være mere synlige i Jernbane Fritid, meget sport i bladet, ikke så meget kultur. Forslag om at vi skulle komme med plancher til sportsstævner.

Emner til tekniktimen efterlyses, følgende kom frem: makrofotografering, erfaring med forskelige fotoprogrammer (især aktuel, da Picasa lukkes ned), kameraer/objektiver, køb/salg af brugt udstyr, papirbilleder/ printer man selv eller hvor og til hvilken pris, natfotografering, beskæring af billeder, ekstern brug af blitz.

Kurt takkede for gode emner.

På Facebook har vi en del følgere, Facebook bruges kun udadvendt, ikke til intern kommunikation.

Svært at finde billedelister på hjemmesiden, men de bliver også sendt til medlemmerne på mail.

Opfordring til at sende billeder til medlemmernes galleri på hjemmesiden. Sendes til Karl, må højst være 1200 pixels på længste led.

Beretningen vel godkendt.

 • Karl gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

 • Forslag fra Jes-Peder K Løkke, om at ændre nogle papirkatagorier til digitale for at nedsætte omkostninger ved printning og forsendelse. Forslaget diskuteret og forkastet.

 • Kontingentet forslås uændret til 156,00 kr. Vedtaget

 • Alle opstillede blev valgt med klapsalver.

 • Jernbanemesterskaberne i Foto holdes i 2016 i Svendborg, med udflugt til Drejø om lørdagen.

Vi mangler lidt til foråret 10.og 31 marts, måske billedbehandling, Elements/FastStone/GIMP.

Sommerudflugt til Skjoldenæsholm. Gerne med deltagelse af familie.

Månedskonkurrencen blev diskuteret. Forslag om at billederne kun må være fra sammen sæson. Det blev bestyrelsens opgave at vedtage de endelige regler. Forslag til emner til konkurrencen: bindingsværk, verdens kultur arv, fugle, insekter, fødder, detaljer, natfoto, følelser, modlys, børn/børnebørn, billygter, genbrug af gamle gode emner.

Jernbanefritid holder jubilæumsfest den 10. september.

FISAIC i Hendaye i oktober. Fly til San Sebastian ca. 2200,00 kr. ophold ca 2850,00 kr.

DJM 2017 i Maribo, så vi kan forberede os til at afholde FISAIC 2018 der.

 • Ingen emner under eventuelt

Bjarne takkede for god ro og orden.

Referent Hanne N Lindberg

 

_________________________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here