«

»

Mar 02

Zoom 238

 

Bestyrelsen:

Fælles E-mail og hjemmeside

Jernbanernesfotoklub@mailme.dk

www.jernbane-foto.dk/klubben 

Billedgalleri på https://jernbanefoto.smugmug.com/

Formand, Dataansvarlig og ZOOM redaktør

Kurt Jeppesen 

Tlf. 45 81 24 83/29 80 49 83

 

Kasserer og webmaster konto: 2414 6272967979

Karl Wigh

Tlf. 21 27 83 40

 

Billedsekretær Sekretær

Hanne Nicolajsen Lindberg 

Tlf. 30 28 31 72

e-mail hannefotoklub@gmail.com

 

Sekretær og Region Nord

Klaus Skafte Nielsen

Tlf 31 17 41 18

Hej alle 

 

Sådan forløber en fotoaften i vores klublokale på Valby station spor 5 ved elevatoren.

 

Den ansvarlige fra bestyrelsen og eventuelle hjælpere kommer og forbereder det hele fra kl. ca. 15.30. Kl. 17.30. serveres lidt at spise. 

 

Til spisningen er det nødvendigt med tilmelding, og det er som regel til formanden pr. e-mail, og det skal være et par dage i forvejen.

 

Fra kl. 18.30 til kl. 19.00 er der spørgerunde til f.eks. billedbehandling el.lign. Du kommer med dit spørgsmål i god tid, og vi vil forsøge at finde en person, der kan svare. Hvis der ikke er kommet spørgsmål forsøger vi med “aftenens tip”.

 

Kl. 19.00 starter aftenens emne, hvor dommer eller foredragsholder møder op.

 

Brug hjemmesiden

På vores hjemmeside sørger Karl for, at de seneste oplysninger findes.

www.jernbane-foto.dk/klubben

 

 

Alle medlemmer kan få oprettet et billedgalleri på vores nye galleriside:

https://jernbanefoto.smugmug.com/ Du sender bare billeder til Karl via wetransfer (se hvordan lidt længere nede) og e-mail karlwigh@gmail.com

Du kan oprette flere albums på galleriet, bare du giver besked til Karl.

 

 

Arrangementer og afleveringer til Region Nord Foto omtales udførligt på http://rnfoto.nu I ZOOM er de markeret med denne grå raster.

 

Den måde vi sender billeder på:

 

  • Gå ind på www.wetransfer.com
  • Tryk på Take me to free (kun første gang)
  • Tryk på Add files og find de aktuelle billeder i en mappe på din PC
  • Skriv den e-mail adresse, du vil sende til
  • Skriv din egen e-mail
  • Skriv evt en meddelelse
  • Tryk transfer
  • I løbet af kort tid er billederne sendt, og du modtager en kvittering
  • Hvis modtageren ikke åbner e-mailen, får du besked

 

En månedsudfordring, som bedømmes på nettet.

Vi fortsætter med månedskonkurrencen. Vi sender senest på månedens sidste dag kl. 17.00 max 3 billeder pr. wetransfer til Karl Wigh karlwigh@gmail.com (digitale i format max 1200 pixels på længste led). Du giver billedet navn efter emnet, f.eks. ”blomster 1”, ”blomster 2” osv.

Du har lov til at lave al den billedbehandling, du kan finde på.

 

Billederne skal være her og nu billeder inspireret af opgaven. De skal være taget efter offentliggørelsen af emnerne, og de må ikke tidligere have været brugt i konkurrencer i klubben. Til gengæld må de bruges i alle senere konkurrencer.

 

I gør det let for Karl at kontrollere, ved at overholde reglerne.

 

Karl sender en stemmeseddel, når billederne er på hjemmesiden. Bedømmelsen, der fortages af alle medlemmer, skal være afsluttet senest kl. 17.00 den 14. i næste måned. Derefter offentliggøres resultatet. Emnerne er:

 

August 2019 Ensomt træ

September 2019 Vores jernbaner og vores jernbanefolk

Oktober 2019 Storm

November 2019 Loppemarked

December 2019 Dyr

Januar 2020 Skyer

Februar 2020 Byens lys

Marts 2020 Måne

April 2020 Insekter

 

Torsdag den 22. august.

Det handler om billeder og hvad du arbejder med lige nu.

 

Vi starter blødt med billeder, som vi vil bruge som konkurrencebilleder eller noget vi arbejder med lige nu. Hver fotograf må tage 15 – 20 digitale filer eller papirbilleder med. Du kan også vise en præsentation på op til 7 minutter. Vi snakker om billederne og giver hinanden gode råd.

 

Vi gennemgår sæsonens program og svarer på spørgsmål. KW

 

Sende 3 jernbane og 3 frie digitale billeder til Hanne (wetransfer) til vores klubkonkurrence. Længste side 2048 pixels 

http://jernbane-foto.dk/klubben/?page_id=3230

Billederne bedømmes den 10. oktober 2019

 

Aflevering af op til to papirbilleder til Region Nord. Format 30 x 40 cm. Du kan starte upload fra den 5. august 2019 til den 9. september. Bedømmelse onsdag den 23. oktober 2019 hos Torstorp Fotoklub. Se mere på www.rnfoto.nu 

 

Tirsdag den 24. september.

Vi kan mødes på Køge Nord station fjernperroner kl. 16.30. Man kan selvfølgelig komme tidligere som det nu passer.

 

Vi finder et sted at spise i Køge kl., ca. 17.30, og vi studerer solnedgang og blå time i havnen ved Køge senere.

 

Torsdag den 10. oktober 2019.

Bedømmelse af klubkonkurrence i digitale billeder. HNL/KJ.

Lørdag den 12.10.2019 

Trekantkonkurrence med Refshaleøen som udgangspunkt.

 

Du kan starte upload af digitale billeder til Region Nord fra den 16.9 til den 14.10 2019. 2 stk. i max 1920 i bredden og 1080 i højden. Bedømmelse 25.11 2019 hos Fotoklubben Kronborg. Se mere på www.rnfoto.nu

 

 

Onsdag den 23. oktober 2019.

Bedømmelse af Region Nord papir 1 hos Torstorp Fotoklub. Se mere på www.rnfoto.nu

 

Torsdag den 24. oktober 2019

Vi ser vores billeder fra Køge Nord turen og snakker billedbehandling.

 

Karl demonstrerer skæremaskinen og hjælper med opklæbning af papirbilleder. Vi har karton, støttekarton og lim. Karl begynder tidligt, så du skal bestille plads i køen. Denne seance slutter kl. ca. 19.00. KW

 

Torsdag den 14. november 2019

Vi ser billeder fra konkurrencen i Juelsminde.

 

Aflevering af klub papir. Du må aflevere 3 jernbanebilleder og 3 frie billeder i format 30 x 40 cm., og du bestemmer selv, om det skal være sort/hvid eller farve. KW

 

Billederne bedømmes 7. januar 2020.

 

Mandag den 25. november 2019

Vi prøver at få besøg af Steen Cavour, som viser tognørdebilleder. Vi prøver at invitere 5-10 gæster.

 

Mandag den 25. november 2019.

Bedømmelse af Region Nord digital hos Fotoklubben Kronborg. Se mere på Se mere på www.rnfoto.nu

 

 

Mandag den 9. december 2019

Juleafslutning og afdelingsmøde. Juleafslutningen er mest til hygge og amerikansk lotteri. Det er blevet meget sværere at skaffe sponsorer, så hvis du kender en, der har adgang til f.eks. reklamegaver, så kom på dupperne og få fat i noget – ellers bliver der ikke noget lotteri.

Der indkaldes til afdelingsmødet gennem Jernbanefritid, men det er mest et bestyrelsesanliggende. KJ

 

Tirsdag den 7. januar 2020

Bedømmelse af Klubkonkurrence papir.

KJ/HNL

Du afleverer dine billeder til digicuppen, hvis du ikke allerede har sendt dem via wetransfer til Kurt Jeppesen på e-maillkjeppe@hotmail.com 

Størrelsen på filerne er 2048 pixels på længste led.

 

Hver deltager(skal være til stede ved arrangementet) må tage op til 5 digitale filer med og betaler 5 kr. i startgebyr pr. billede.

 

 

Aflevering af op til to papirbilleder til Region Nord. Format 30 x 40 cm. Du kan starte upload fra den 6. januar 2020 til den 3. februar 2020. Bedømmelse torsdag den 12. marts 2020 hos Køge Fotoklub. Se mere på http://rnfoto.nu/

 

Tirsdag den 21. januar 2020

Digicup med Albertslund, Prisme og os selv.

KJ+KW

 

Torsdag den 6. februar 2020

Vi gør et eller andet

 

Karl demonstrerer skæremaskinen og hjælper med opklæbning af papirbilleder. Vi har karton, støttekarton og lim. Karl begynder tidligt, så du skal bestille plads i køen. Denne seance slutter kl. ca. 19.00.

 

Tirsdag den 25. februar 2020

Generalforsamling. Indkaldelse følger. KJ

 

Indlevering af billeder til Jernbanemesterskaberne. Indkaldelse og billedliste følger.

 

Aflevering af “serier” til Region Nord. Upload starter 10. februar 2020 til den 9. marts 2020. Bedømmelse tirsdag den 21. april 2020 hos Ølstykke Fotoklub Se mere på www.rnfoto.nu

 

Torsdag den 5. marts 2020

Vi prøver at få besøg af

 

Torsdag den 12. marts 2020

Bedømmelse af Region Nord papir hos Køge Fotoklub. Se mere på www.rnfoto.org

 

 

Torsdag den 19. marts 2020

Vi prøver at få besøg af, som fortæller om. KSN.

 

Torsdag den 2. april 2020

Vi skal vælge billeder til efterårets trekantkonkurrence.

 

Vi diskuterer billederne og vælger som vi plejer.

 

Hvert medlem må have 10 digitale filer med i format jpg og op til 2048 pixels på længste led. 

KJ

 

Fredag den 17. april – søndag den 19. april 2020.

Arrangementet flyttet til 11. – 13. september. Se længere nede.

 

Jernbanemesterskaber FOTO. Vi undersøger forskellige muligheder; men pilen peger mod Sydsjælland eller Møn.

 

Tirsdag den 21. april 2020.

Bedømmelse af Region Nord “serier” hos Ølstykke Fotoklub. Se mere på www.rnfoto.nu

 

 

Lørdag den 23. maj 2020.

Sommertur/sommerafslutning. Hvem har et bud på noget spændende?

 

Torsdag den 10.9. – søndag den 13.9.2020.

 

FISAIC FOTO i Svitavy i Tjekkiet.

 

Man kan nå frem med tog på en dag; men det bliver lidt sent, så man skal have en ekstra nat i Svitavy. Man kan også gøre ophold i f.eks Prag, eller man kan overveje fly.

 

Det samme gør sig gældende for hjemrejsen.

 

Det må I allerede gerne begynde at tænke på.

 

Vi skal være flere i klubben

 

Hvis du kender en fotointeresseret, der er eller har været ansat i et firma, der arbejder med jernbane, så send ZOOM og dermed en indmeldelse blanket til vedkommende. Dette link åbner en blanket.

 

https://www.supersaas.dk/form/jernbanefritid/Indmeldelse_i_Jernbanernes_Foto

 

Nyttige links

På Internettet kan du finde utrolig mange spændende hjemmesider med oplysning om foto. Hvis du selv kan henvise til noget spændende, så lad os høre fra dig. Tænk – vi har aldrig hørt noget!!

www.jernbane-foto.dk/klubben

www.jernbanefritid.dk

www.sdf.dk

rnfoto.nu/ = Region Nord

www.wetransfer.com

http://www.fisaic.org/foto%20a.htm

På Facebook

https://www.facebook.com/Jernbanernes-Fotoklub-246342552071654/

https://www.facebook.com/groups/203896163440761/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here