Mar 20

Den kommende sæson 2020/2021

  Den kommende sæson 2020/2021

 

En månedsudfordring, som bedømmes på nettet.

Vi fortsætter med månedskonkurrencen. Vi sender senest på månedens sidste dag kl. 17.00 max 3 billeder pr. wetransfer eller e-mail til Karl Wigh karlwigh@gmail.com (digitale i format max 1500 pixels på længste led). Du giver billedet navn efter emnet, f.eks. ”blomster 1”, ”blomster 2” osv.

Du har lov til at lave al den billedbehandling, du kan finde på.

 

Billederne skal være her og nu billeder inspireret af opgaven. De skal være taget efter offentliggørelsen af emnerne, og de må ikke tidligere have været brugt i konkurrencer i klubben. Til gengæld må de bruges i alle senere konkurrencer.

 

I gør det let for Karl at kontrollere, ved at overholde reglerne.

 

Karl sender en stemmeseddel, når billederne er på hjemmesiden. Bedømmelsen, der fortages af alle medlemmer, skal være afsluttet senest kl. 17.00 den 14. i næste måned. Derefter offentliggøres resultatet. Emnerne er:

 

 

August 2020 Min by

September 2020 Liv i havnen

Oktober 2020 Stranden

November 2020 Jernbane

December 2020 Landskab

Januar 2021 Tågebilleder

Februar 2021 Regn

Marts 2021 Detaljer

April 2021 Dørpartier

 

August 2021         Corona/coronahår

September 2021   Forår

Oktober  2021       Sommer

November 2021    Den blå time

December 2021    Efterår

Januar 2022 Vores jernbaner og vores jernbanefolk

Februar  2022       Skyer

Marts  2022           Spejling

April  2022            Silhuet

 

____________________________________________________________________________________________

Sommerafslutning

Turen til Gribsø måtte vi aflyse. Måske finder vi på noget andet, og så kommer invitationen til alle pr. e-mail,

 

Torsdag den 20. august.

Det handler om billeder og hvad du arbejder med lige nu.

 

Vi starter blødt med billeder, som vi vil bruge som konkurrencebilleder eller noget vi arbejder med lige nu. Hver fotograf må tage 15 – 20 digitale filer eller papirbilleder med. Du kan også vise en præsentation på op til 7 minutter. Vi snakker om billederne og giver hinanden gode råd.

Vi gennemgår sæsonens program og svarer på spørgsmål. KW

Sende 4 jernbane og 4 frie digitale billeder til Hanne (wetransfer) til vores klubkonkurrence. Længste side 2048 pixels. Billedliste. 

http://jernbane-foto.dk/klubben/?page_id=3230 Billederne bedømmes den 8. oktober 2020

 

Aflevering af op til to papirbilleder til Region Nord. Format 30 x 40 cm. Du kan starte upload fra den 3. august 2020 til den 6. september. Bedømmelse onsdag den 21..oktober 2020 hos Torstorp Fotoklub. Se mere på www.rnfoto.nu 

Er afholdt

____________________________________________________________________________________________

 Fredag den 11. september – søndag den 13. september 2020.

Jernbanemesterskaber på Kobæk Strand med samme program som oprindelig annonceret. Du kan få det ved at skrive til formanden.

Alle tilmeldte har accepteret flytningen.

 

Hvis de nye datoer giver dig mulighed for at være med, så giv os besked, Så vil vi prøve at skaffe flere værelser.

Billederne fra konkurrencen afleveres senest lørdag den 26. september.

Er afholdt

____________________________________________________________________________________________

Trekantkonkurrence i Ystad.

(dato følger).

Vi tager til Ystad hvis rejsevejledningerne tillader det og dyster i den traditionelle trekantkonkurrence. Billederne har vi valgt.

Er afholdt uden deltager, se under konkurrence.

____________________________________________________________________________________________

Tirsdag den 22. september.

Vi kan mødes på Frederikssund station kl. 16.00. Man kan selvfølgelig komme tidligere som det nu passer.

 Vi finder et sted at spise( f.eks Bollinis Østergade 26 E) kl., ca. 17.00, og vi studerer solnedgang og blå time i havnen senere.

Aflyst

____________________________________________________________________________________________

Søndag den 4. oktober 2020.

Vi har sat dagen af til en tur i Nordhavnen. Vi mødes på Nordhavn station kl. 14.00 og bevæger os rundt i området efter Helle Harstøs anvisninger.

Aflyst

___________________________________________________________________________________________

Torsdag den 8. oktober 2020.

Bedømmelse af klubkonkurrence i digitale billeder. HNL/KJ.

Du kan starte upload af digitale billeder til Region Nord fra den 14 .9 til den 18.10 2020. 2 stk. i max 1920 i bredden og 1080 i højden. Bedømmelse 23.11 2020 hos Fotoklubben Kronborg. Se mere på www.rnfoto.nu

Aflyst

_________________________________________________________________________________________

Onsdag den 21. oktober 2020.

Bedømmelse af Region Nord papir 1 hos Torstorp Fotoklub. Se mere på www.rnfoto.nu

___________________________________________________________________________________________

Torsdag den 22. oktober 2020

Landskamp mod Norge

Billederne er bedømt og vi læser kommentarer op og diskutere billederne.

 

Karl demonstrerer skæremaskinen og hjælper med opklæbning af papirbilleder. Vi har karton, støttekarton og lim. Karl begynder tidligt, så du skal bestille plads i køen. Denne seance slutter kl. ca. 19.00. KW

Aflyst

____________________________________________________________________________________________

Torsdag den 12. november 2020

Vi ser billeder fra konkurrencen i Skælskør.

Aflevering af klub papir. Du må aflevere 4 jernbanebilleder og 4 frie billeder i format 30 x 40 cm., og du bestemmer selv, om det skal være sort/hvid eller farve. Billedliste 

http://jernbane-foto.dk/klubben/?page_id=3220

KW

Billederne bedømmes 5. januar 2021.

Aflyst

___________________________________________________________________________________________

Mandag den 23. november 2020

Vi får besøg af Steen Cavour, som viser tognørdebilleder. Det var en stor succes i sidste sæson, hvor vi så rigtig mange flotte billeder fra USA. Nu bliver det billeder fra andre rejser, som Steen har været på, og der er meget at tage af. Vi prøver at invitere 5-10 gæster.

Aflyst

____________________________________________________________________________________________

Mandag den 23. november 2020.

Bedømmelse af Region Nord digital hos Fotoklubben Kronborg. Se mere på Se mere på www.rnfoto.nu

____________________________________________________________________________________________

Mandag den 7. december 2020

Juleafslutning og afdelingsmøde. Juleafslutningen er mest til hygge og amerikansk lotteri. Det er blevet meget sværere at skaffe sponsorer, så hvis du kender en, der har adgang til f.eks. reklamegaver, så kom på dupperne og få fat i noget – ellers bliver der ikke noget lotteri.

Aflyst

_____________________________________________________________

2021 

Tirsdag den 5. januar 2021

Bedømmelse af Klubkonkurrence papir.

KJ/HNL

 

Du afleverer dine billeder til digicuppen, hvis du ikke allerede har sendt dem via wetransfer til Kurt Jeppesen på e-mail lkjeppe@hotmail.com 

Størrelsen på filerne er 2048 pixels på længste led. Billederne mærkes med dine initialer og en billedtitel.

 

Hver deltager (skal være til stede ved arrangementet) må tage op til 5 digitale filer med og betaler 5 kr. i startgebyr pr. billede.

 

Aflevering af op til to papirbilleder til Region Nord. Format 30 x 40 cm. Du kan starte upload fra den 4. januar 2021 til den 7. februar 2021. Bedømmelse ??? torsdag den 16. marts 2020 hos Køge Fotoklub. Se mere på http://rnfoto.nu/

____________________________________________________________________________________________

Tirsdag den 19. januar 2021

Digicup med Albertslund, Prisme og os selv.

KJ+KW

Midlertidig aflyst

____________________________________________________________________________________________

Torsdag den 4. februar 2021

Vi gør et eller andet. Helle arbejder med sagen

____________________________________________________________________________________________

 

Tirsdag den 23. februar 2021

Generalforsamling. Indkaldelse følger. KJ

____________________________________________________________________________________________

Aflevering af “serier” til Region Nord. Upload starter 8. februar 2021 til den 7. marts 2021. Bedømmelse tirsdag den 22. april 2021 hos Negativ Roskilde. ??? Se mere på www.rnfoto.nu

____________________________________________________________________________________________

Torsdag den 4. marts 2021

Vi prøver at arbejde med billedbehandling, hvor alle får mulighed for at få hjælp til at behandle et billede. Vi prøver også at få undersøgt om billeder på mobiltelefoner har tilstrækkelig kvalitet til at frembringe konkurrencebilleder. Hvordan gør vi det.???

___________________________________________________________________________________________

Torsdag den 16. marts 2021

Bedømmelse af Region Nord papir hos Køge Fotoklub. Se mere på www.rnfoto.org

____________________________________________________________________________________________

Torsdag den 18. marts 2021

Vi prøver at få besøg af en spændende person, som fortæller om…… KSN.

 

Karl demonstrerer skæremaskinen og hjælper med opklæbning af papirbilleder. Vi har karton, støttekarton og lim. Karl begynder tidligt, så du skal bestille plads i køen. Denne seance slutter kl. ca. 19.00.

____________________________________________________________________________________________

Torsdag den 8. april 2021

Vi skal vælge billeder til efterårets trekantkonkurrence.

Vi diskuterer billederne og vælger som vi plejer.

Hvert medlem må have 10 digitale filer med i format jpg og op til 2048 pixels på længste led. 

Indlevering af billeder til Jernbanemesterskaberne. Indkaldelse og billedeliste følger.KJ

___________________________________________________________________________________________

Torsdag den 22. april 2021

 

Ny dato med arrangement efter vi har flyttet Jernbanemesterskaberne til september. Vi skal finde på noget.

_____________________________________________________________

Tirsdag den 22. april 2021

Bedømmelse af Region Nord “serier” hos Negativ Roskilde. Se mere på www.rnfoto.nu

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Søndag den 30. maj 2021.

 Sommertur/sommerafslutning. Hvem har et bud på noget spændende?

___________________________________________________________________________________________

 

 Fredag den 17. september – søndag den 19. september 2021.

 Jernbanemesterskaber FOTO. Vi undersøger forskellige muligheder; 

 

Torsdag den xxxx. – søndag den xxxx.2021.

FISAIC FOTO i Tjekkiet. 

 

 

Nyttige links

På Internettet kan du finde utrolig mange spændende hjemmesider med oplysning om foto. Hvis du selv kan henvise til noget spændende, så lad os høre fra dig. Tænk – vi har aldrig hørt noget!!

www.jernbane-foto.dk

www.jernbanefritid.dk

www.sdf.dk

rnfoto.nu/ = Region Nord

www.wetransfer.com

http://www.fisaic.org/foto%20a.htm

På Facebook

https://www.facebook.com/Jernbanernes-Fotoklub-246342552071654/

https://www.facebook.com/groups/203896163440761/

 

Mar 09

Zoom nr. 242

 

Bestyrelsen:

 

Fælles E-mail og hjemmeside

Jernbanernesfotoklub@mailme.dk

www.jernbane-foto.dk

Billedgalleri på https://jernbanefoto.smugmug.com/

Formand, dataansvarlig og 

ZOOM redaktør

Kurt Jeppesen 

Tlf. 45 81 24 83/29 80 49 83

 

Kasserer og webmaster

Konto: 2414 6272967979

Karl Wigh

Tlf. 21 27 83 40

 

Billedsekretær

Hanne Nicolajsen Lindberg 

Tlf. 30 28 31 72

e-mail hannefotoklub@gmail.com

 

Sekretær og Region Nord

Klaus Skafte Nielsen

Tlf 31 17 41 18

Suppleant

Helle Harstø Engelbrecht

Tfl. 26 21 41 92

Hej alle 

 

Sådan forløber en fotoaften i vores klublokale på Valby station spor 5 ”grøn dør rundt om elevatoren.”

 

Den ansvarlige fra bestyrelsen og eventuelle hjælpere kommer og forbereder det hele fra kl. ca. 15.00. Kl. 17.30. serveres lidt at spise. 

 

Til spisningen er det nødvendigt med tilmelding, og det er som regel til formanden pr. e-mail, og det skal være et par dage i forvejen.

 

Fra kl. 18.30 til kl. 19.00 er der spørgerunde til f.eks. billedbehandling el.lign. Du kommer med dit spørgsmål i  god tid, og vi vil forsøge at finde en person, der kan svare. Hvis der ikke er kommet spørgsmål forsøger vi med “aftenens tip”.

 

Kl. 19.00 starter aftenens emne, hvor dommer eller foredragsholder møder op.

 

Brug hjemmesiden

På vores hjemmeside sørger Karl for, at de seneste oplysninger findes.

www.jernbane-foto.dk

 

Alle medlemmer kan få oprettet et billedgalleri på vores nye galleriside:

https://jernbanefoto.smugmug.com/ Du sender bare billeder til Karl via wetransfer (se hvordan lidt længere nede) og e-mail karlwigh@gmail.com

Du kan oprette flere albums på galleriet, bare du giver besked til Karl.

 

Arrangementer og afleveringer til Region Nord Foto omtales udførligt på http://rnfoto.nu I ZOOM er de markeret med denne grå raster.

 

Den måde vi sender billeder på:

 

  • Gå ind på www.wetransfer.com
  • Tryk på Take me to free (kun første gang)
  • Tryk på Add files og find de aktuelle billeder i en mappe på din PC
  • Skriv den e-mail adresse, du vil sende til
  • Skriv din egen e-mail
  • Skriv evt en meddelelse
  • Tryk transfer
  • I løbet af kort tid er billederne sendt, og du modtager en kvittering
  • Hvis modtageren ikke downloader billederne, får du besked
  • Når modtageren har downloadet billederne, får du også besked

 

En månedsudfordring, som bedømmes på nettet.

Vi fortsætter med månedskonkurrencen. Vi sender senest på månedens sidste dag kl. 17.00 max 3 billeder pr. wetransfer eller e-mail til Karl Wigh karlwigh@gmail.com (digitale i format max 1500 pixels på længste led). Du giver billedet navn efter emnet, f.eks. ”blomster 1”, ”blomster 2” osv.

Du har lov til at lave al den billedbehandling, du kan finde på.

 

Billederne skal være her og nu billeder inspireret af opgaven. De skal være taget efter offentliggørelsen af emnerne, og de må ikke tidligere have været brugt i konkurrencer i klubben. Til gengæld må de bruges i alle senere konkurrencer.

 

I gør det let for Karl at kontrollere, ved at overholde reglerne.

 

Karl sender en stemmeseddel, når billederne er på hjemmesiden. Bedømmelsen, der fortages af alle medlemmer, skal være afsluttet senest kl. 17.00 den 14. i næste måned. Derefter offentliggøres resultatet. Emnerne er:

 

 

September 2020 Liv i havnen

Oktober 2020 Stranden

November 2020 Jernbane

December 2020 Landskab

Januar 2021 Tågebilleder

Februar 2021 Regn

Marts 2021 Detaljer

April 2021 Dørpartier

 

 

August 2021         Corona/coronahår

September 2021   Forår

Oktober  2021       Sommer

November 2021    Den blå time

December 2021    Efterår

Januar 2022 Vores jernbaner og vores jernbanefolk

Februar  2022       Skyer

Marts  2022           Spejling

April  2022            Silhuet

 

 

 

Vi har fået resultatet digitalt, og det sendes til alle medlemmer.

 

Søndag den 4. oktober 2020.

 

Vi har sat dagen af til en tur i Nordhavnen. Vi mødes på Nordhavn station kl. 14.00 og bevæger os rundt i området efter Helle Harstøs anvisninger.

Aflyst

 

 Torsdag den 8. oktober 2020.

Bedømmelse af klubkonkurrence i digitale billeder. HNL/KJ. 

Arrangementet udsat indtil videre.

 

 

Du kan starte upload af digitale billeder til Region Nord fra den 14 .9 til den 18.10 2020. 2 stk. i max 1920 i bredden og 1080 i højden. Bedømmelse 23.11 2020 hos Fotoklubben Kronborg. Se mere på www.rnfoto.nu

 

 

 Torsdag den 22. oktober 2020

Vi holder fast ved datoen. Arrangementet kan udsættes eller ændres. 

 

Landskamp mod Norge

Billederne er bedømt og vi læser kommentarer op og diskuterer billederne.

 

Aflyst

 

 Torsdag den 12. november 2020

Vi ser billeder fra konkurrencen i Skælskør.

 

Aflevering af klub papir. Vi aflyser denne aktivitet og satser på papirbilleder til jernbanemesterskaberne 2021-

Aflyst 

 Mandag den 23. 11. november 2020

Vi får besøg af Steen Cavour, som viser tognørdebilleder. Det var en stor succes i sidste sæson, hvor vi så rigtig mange flotte billeder fra USA. Nu bliver det billeder fra andre rejser, som Steen har været på, og der er meget at tage af. Vi prøver at invitere 5-10 gæster.

Aflyst 

Mandag den 23. november 2020.

Bedømmelse af Region Nord digital hos Fotoklubben Kronborg. Se mere på Se mere på www.rnfoto.nu

 

 

Mandag den 7. december 2020

Vi overvejer at gå i byen og spise med mindre der sker en voldsom forbedring med Coronasituationen.

Afdelingsmødet holder vi fast ved indtil videre.

Juleafslutning og afdelingsmøde. Juleafslutningen er mest til hygge og amerikansk lotteri. Det er blevet meget sværere at skaffe sponsorer, så hvis du kender en, der har adgang til f.eks. reklamegaver, så kom på dupperne og få fat i noget – ellers bliver der ikke noget lotteri.

Aflyst

 

Tirsdag den 5. januar 2021

Da papirbilledekonkurrencen er aflyst, skal vi finde på noget andet.

 

Aflevering af op til to papirbilleder til Region Nord. Format 30 x 40 cm. Du kan starte upload fra den 4. januar 2021 til den 7. februar 2021. Bedømmelse ??? torsdag den 16. marts 2020 hos Køge Fotoklub. Se mere på http://rnfoto.nu/

Aflyst 

Tirsdag den 19. januar 2021

Arrangementet er aflyst, da vi ikke forventer, at det er forsvarligt at samles så mange i vores lokale.

 

Torsdag den 4. februar 2021

Vi gør et eller andet. Helle arbejder med sagen

 Aflyst

Tirsdag den 23. februar 2021

Generalforsamling. Indkaldelse følger. KJ

 Aflyst

Aflevering af “serier” til Region Nord. Upload starter 8. februar 2021 til den 7. marts 2021. Bedømmelse tirsdag den 22. april 2021 hos Negativ Roskilde. ??? Se mere på www.rnfoto.nu

 

Torsdag den 4. marts 2021

Vi prøver at arbejde med billedbehandling, hvor alle får mulighed for at få hjælp til at behandle et billede. Vi prøver også at få undersøgt om billeder på mobiltelefoner har tilstrækkelig kvalitet til at frembringe konkurrencebilleder. Hvordan gør vi det.???

 

Torsdag den 16. marts 2020?

Bedømmelse af Region Nord papir hos Køge Fotoklub. Se mere på www.rnfoto.org

 

Torsdag den 18. marts 2021

Vi prøver at få besøg af en spændende person, som fortæller om…… KSN.

 

Karl demonstrerer skæremaskinen og hjælper med opklæbning af papirbilleder. Vi har karton, støttekarton og lim. Karl begynder tidligt, så du skal bestille plads i køen. Denne seance slutter kl. ca. 19.00.

 Aflyst

Torsdag den 8. april 2021

Vi skal vælge billeder til efterårets trekantkonkurrence.

 

Vi diskuterer billederne og vælger som vi plejer.

 

Hvert medlem må have 10 digitale filer med i format jpg og op til 2048 pixels på længste led. 

Indlevering af billeder til Jernbanemesterskaberne. Indkaldelse og billedliste følger.KJ

 

 Torsdag den 22. april 2021

 

Ny dato med arrangement efter vi har flyttet Jernbanemesterskaberne til september. Vi skal finde på noget.Tirsdag den 22. april 2021

Bedømmelse af Region Nord “serier” hos Negativ Roskilde. Se mere på www.rnfoto.nu

 

 

 Søndag den 30. maj 2021.

 

 Sommertur/sommerafslutning. Hvem har et bud på noget spændende?

 

 Fredag den 17. september – søndag den 19. september 2021.

 Jernbanemesterskaber FOTO. Vi undersøger forskellige muligheder.

 

 

 Torsdag den xxxx. – søndag den xxxx.2021.

FISAIC FOTO i Tjekkiet. 

 

Vi skal være flere i klubben

 

Hvis du kender en fotointeresseret, der er eller har været ansat i et firma, der arbejder med jernbane, så send ZOOM og dermed en indmeldelse blanket til vedkommende. Dette link åbner en blanket.

 

https://www.supersaas.dk/form/jernbanefritid/Indmeldelse_i_Jernbanernes_Foto

 

https://www.supersaas.dk/form/jernbanefritid/Indmeldelse_i_Jernbanefritid

 

Nyttige links

På Internettet kan du finde utrolig mange spændende hjemmesider med oplysning om foto. Hvis du selv kan henvise til noget spændende, så lad os høre fra dig. Tænk – vi har aldrig hørt noget!!

www.jernbane-foto.dk

www.jernbanefritid.dk

www.sdf.dk

rnfoto.nu/ = Region Nord

www.wetransfer.com

http://www.fisaic.org/foto%20a.htm

På Facebook

https://www.facebook.com/Jernbanernes-Fotoklub-246342552071654/

https://www.facebook.com/groups/203896163440761/

 

Jul 15

Zoom

Mar 01

FISAIC 2020. Svitavy, Tjekkiet.

Torsdag den XX.XX – søndag den XX.XX.2021.

FISAIC FOTO i Svitavy i Tjekkiet.

 

Click Here