«

Oct 30

Zoom nr. 232

 

Bestyrelsen:

Fælles E-mail og hjemmeside

Jernbanernesfotoklub@mailme.dk

www.jernbane-foto.dk/klubben

Formand, Dataansvarlig og ZOOM redaktør

Kurt Jeppesen 

Tlf. 45 81 24 83/29 80 49 83

 

Kasserer og webmaster konto: 2414 6272967979

Karl Wigh

Tlf. 21 27 83 40

 

Billedsekretær på prøve og Sekretær

Hanne Nicolajsen Lindberg 

Tlf. 30 28 31 72

e-mail følger

 

Billedsekretær og Region Nord

Klaus Skafte Nielsen

Tlf 31 17 41 18

klausskaften@gmail.com

Hej alle 

 

Sådan forløber en fotoaften i vores klublokale på Valby station spor 5 ved elevatoren.

Den ansvarlige fra bestyrelsen og eventuelle hjælpere kommer og forbereder det hele fra kl. ca. 15.30. Kl. 17.30. serveres lidt at spise.

Til spisningen er det nødvendigt med tilmelding, og det er som regel til formanden pr. e-mail, og det skal være et par dage i forvejen.

Fra kl. 18.30 til kl. 19.00 er der spørgerunde til f.eks. billedbehandling el.lign. Du kommer med dit spørgsmål i god tid, og vi vil forsøge at finde en person, der kan svare. Hvis der ikke er kommet spørgsmål forsøger vi med “aftenens tip”.

Kl. 19.00 starter aftenens emne, hvor dommer eller foredragsholder møder op.

Brug hjemmesiden

På vores hjemmeside sørger Karl for, at de seneste oplysninger findes.

www.jernbane-foto.dk/klubben

Arrangementer og afleveringer til Region Nord Foto omtales udførligt påwww.regionnordfoto.dkI ZOOM er de markeret med denne grå raster.

 

Den måde vi sender billeder på:

 

  • Gå ind på www.wetransfer.com
  • Tryk på Take me to free (kun første gang)
  • Tryk på Add files og find de aktuelle billeder i en mappe på din PC
  • Skriv den e-mail adresse, du vil sende til
  • Skriv din egen e-mail
  • Skriv evt en meddelelse
  • Tryk transfer
  • I løbet af kort tid er billederne sendt, og du modtager en kvittering
  • Hvis modtageren ikke åbner e-mailen, får du besked

 

En månedsudfordring, som bedømmes på nettet.

Vi fortsætter med månedskonkurrencen. Vi sender senest på månedens sidste dag kl. 17.00 max 3 billeder pr. wetransfer til Karl Wighwigh@ishoejby.dk(digitale i format max 1024 på længste led). Du giver billedet navn efter emnet, f.eks. ”blomster 1”, ”blomster 2” osv.

Du har lov til at lave al den billedbehandling, du kan finde på.

Billederne skal være her og nu billeder inspireret af opgaven. De skal være taget efter offentliggørelsen af emnerne, og de må ikke tidligere have været brugt i konkurrencer i klubben. Til gengæld må de bruges i alle senere konkurrencer.

I gør det let for Karl at kontrollere, ved at overholde reglerne.

Karl sender en stemmeseddel, når billederne er på hjemmesiden. Bedømmelsen, der fortages af alle medlemmer, skal være afsluttet senest kl. 17.00 den 14. i næste måned. Derefter offentliggøres resultatet. Emnerne er:

 

September 2018 Forfald

Oktober 2018 Skovbilleder

November 2018 Vand

December 2018 Spejling

Januar 2019 Landskab

Februar 2019 Efterår

Marts 2019 Skyer

April 2019 Havnemiljø

 

Torsdag den 8. november 2018

Vi ser billeder fra konkurrencen i Holbæk.

Afleveringaf klub papir. Du må aflevere 3 jernbanebilleder og 3 frie billeder i format 30 x 40 cm., og du bestemmer selv, om det skal være sort/hvid eller farve. KW

Billederne bedømmes 7. marts 2019.

 

Mandag den 26. november 2018

Vi prøver at få besøg af Peter Due.

 

Mandag den 26. november 2018.

Bedømmelse af Region Nord digital hos Fotoklubben Kronborg. Se mere på Se mere på www.rnfoto.nu

 

Mandag den 10. december 2018

Juleafslutning og afdelingsmøde. Juleafslutningen er mest til hygge og amerikansk lotteri. Det er blevet meget sværere at skaffe sponsorer, så hvis du kender en, der har adgang til f.eks. reklamegaver, så kom på dupperne og få fat i noget – ellers bliver der ikke noget lotteri.

Der indkaldes til afdelingsmødet gennem Jernbanefritid, men det er mest et bestyrelsesanliggende. KJ

 

Tirsdag den 8. januar 2019

Bedømmelse af Klubkonkurrence digital.

KJ/HNL

Du afleverer dine billeder til digicuppen 

Størrelsen på filerne er 2048 pixels på længste led.

Hver deltager(skal være til stede ved arrangementet) må tage op til 5 digitale filer med og betaler 5 kr. i startgebyr pr. billede.

 

Aflevering af op til to papirbilleder til Region Nord. Format 30 x 40 cm. Du kan starte upload fra den 7. januar 2019 til den 4. februar 2019. Bedømmelse torsdag den 14. marts 2019 hos FK Negativ Roskilde. Se mere på http://rnfoto.nu/

 

Tirsdag den 22. januar 2019

Digicup med Albertslund, Prisme og os selv.

KJ+KW

 

Torsdag den 7. februar 2019

Bedømmelse af klubkonkurrence papir.

Karl demonstrerer skæremaskinen og hjælper med opklæbning af papirbilleder. Vi har karton, støttekarton og lim. Karl begynder tidligt, så du skal bestille plads i køen. Denne seance slutter kl. ca. 19.00.

 

Tirsdag den 26. februar 2019

Generalforsamling. Indkaldelse følger. KJ

Indlevering af billeder til Jernbanemesterskaberne. Indkaldelse og billedliste følger.

Aflevering af “serier” til Region Nord. Upload starter 11. februar 2019 til den 11. marts 2019. Bedømmelse tirsdag den 23. april 2019 hos Køge Fotoklub Se mere på www.rnfoto.nu

 

Torsdag den 7. marts 2019

Vi prøver at få besøg af OS eller Per Wolfsdorf.

 

Torsdag den 14. marts 2019

Bedømmelse af Region Nord papir hos FK Negativ Roskilde. Se mere påwww.rnfoto.org

 

Torsdag den 21. marts 2019

Vi prøver at få besøg af CC, som fortæller om. KSN.

 

Tirsdag den 9. april 2019

Vi skal vælge billeder til efterårets trekantkonkurrence.

Vi diskuterer billederne og vælger som vi plejer.

Hvert medlem må have 10 digitale filer med i format jpg og op til 2048 pixels på længste led.

KJ

 

Tirsdag den 23. april 2019.

Bedømmelse af Region Nord “serier” hos Køge Fotoklub. Se mere på www.rnfoto.nu

 

Fredag den 26. april – søndag den 28. april 2019.

Jernbanemesterskaber FOTO. Vi undersøger forskellige muligheder; men pilen peger mod Vejle.

 

Lørdagden 25. maj 2019

Sommertur/sommerafslutning. Hvem har et bud på noget spændende?

 

Nyttige links

På Internettet kan du finde utrolig mange spændende hjemmesider med oplysning om foto. Hvis du selv kan henvise til noget spændende, så lad os høre fra dig. Tænk – vi har aldrig hørt noget!!

www.jernbane-foto.dk/klubben

www.jernbanefritid.dk

www.sdf.dk

rnfoto.nu/= Region Nord

www.wetransfer.com

http://www.fisaic.org/foto%20a.htm

På Facebook

https://www.facebook.com/Jernbanernes-Fotoklub-246342552071654/

https://www.facebook.com/groups/203896163440761/

_________________________________________________________________________________________

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click Here